Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Canlı Küçükbaş Hayvan Satışı İlanı

Canlı Küçükbaş Hayvan Satışı İlanı

1-) Aşağıda cinsi, özellikleri belirtilen canlı küçükbaş hayvanların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ihale ile Teknolojik ve Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezinde (TETAM Yerleşkesinde Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye) yapılacaktır.

S.N Malın Cinsi Yaş Aralığı Adet Tahmini Bedeli TL İhale Tarihi İhale Saati
1 Tahirova Koyunu 10 Ay-5 Yıl 35 47.900,00.-TL 09.12.2019 10:30
2 Saanen Keçisi 10 Ay-1 Yıl 4 4.300,00.-TL 09.12.2019 10:30

Not: Fiyatlandırmada hayvanların canlı ağırlık ve pedigri bilgileri dikkate alınmıştır.

2-) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Yasal yerleşim yerlerini gösterir belgeyi (Kanuni ikametgâh belgesi),
 b) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini (fotokopi) vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.
d) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduklarına ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri.
3-) Her hayvan için ayrı ayrı ihale yapılacaktır.  Satış bedelleri üzerinden ihale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar işçilik, nakliye v.b. tüm masraflar alıcıya aittir.
4-) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) Satışın üzerine kalan istekli satış bedelini aynı gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası IBAN  (TR 240001002294000170005001) numaralı hesabına veya Başkanlığımız mutemedine nakit ve peşin olarak teslim etmesi şarttır.
6-) Her bir hayvan için satış bedelinin kurumumuza ödemesi peşin olarak yapıldığı andan itibaren malın yüklemesi istekliye aittir. Ödeme gerçekleşmesinden itibaren meydana gelebilecek her türlü zarardan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumlu tutulamaz.
7-) İhalede belirtilen canlı küçükbaş hayvanlar bulundukları TETAM Yerleşkesinde (Sarıcaeli Köyü Eski Askeriye)  mesai saatlerinde ücretsiz görülebilecektir.
8-) Bu satışın uygulanmasında doğabilecek anlaşmazlıklar Çanakkale Mahkemelerince çözümlenir.

 

Koyunların Listesi
SN %DF İşletme  No Turk Vet Küpe Cinsiyet C. Ağırlık (kg) Yaş %DF Çiftleşme Fiyat (TL) Durum
1 87,50 1904 TR174163465 Dişi 60,3 10 ay 87,50 17.10.2019 1500 Damızlık
2 87,50 1925 TR174163499 Dişi 45,2 10 ay 87,50 8.10.2019 1500 Damızlık
3 93,75 1940 TR174163501 Dişi 45,5 10 ay 93,75 8.11.2019 1700 Damızlık
4 87,50 1944 TR174163469 Dişi 45,6 10 ay 87,50 3.11.2019 1500 Damızlık
5 93,75 1947 TR174163508 Dişi 44,7 10 ay 93,75 19.10.2019 1700 Damızlık
6 87,50 1951 TR174163506 Dişi 47,2 10 ay 87,50 9.11.2019 1500 Damızlık
7 87,50 1969 TR174163462 Dişi 55,1 10 ay 87,50 3.11.2019 1500 Damızlık
8 82,81 1974 TR174163514 Dişi 48,6 10 ay 82,81 26.10.2019 1500 Damızlık
9 84,38 1976 TR174163472 Dişi 66,9 10 ay 84,38 9.11.2019 1500 Damızlık
10 88,28 1977 TR174163475 Dişi 38,3 10 ay 88,28 . 1200 Damızlık
11 81,25 1996 TR174163468 Dişi 41,7 10 ay 81,25 19.10.2019 1400 Damızlık
12 84,38 1998 TR174163467 Dişi 45,1 10 ay 84,38 3.11.2019 1400 Damızlık
13 87,50 19101 TR174163479 Dişi 40,3 10 ay 87,50 . 1300 Damızlık
14 88,28 19107 TR174163459 Dişi 43,3 10 ay 88,28 18.10.2019 1400 Damızlık
15 86,72 19120 TR174163492 Dişi 42,5 10 ay 86,72 19.10.2019 1400 Damızlık
16 87,50 1462 TR172178471 Dişi 88,4 5 yıl 87,50 8.09.2019 1600 Damızlık
17 81,25 1567 TR172178479 Dişi 57,6 4 yıl 81,25 3.09.2019 1500 Damızlık
18 87,50 1808 TR172178572 Dişi 62,4 1 yıl 87,50 3.09.2019 1500 Damızlık
19 84,38 1876 TR172178557 Dişi 70,1 1 yıl 84,38 10.11.2019 1500 Damızlık
20 95,31 1894 TR172178596 Erkek 85,2 1 yıl 95,31 …. 1500 Kasaplık
21 87,50 1716 TR1702487120 Erkek 55,0 2 yıl 87,50 …. 600 Kasaplık
22 87,50 1948 TR174163421 Erkek 43,1 10 ay 87,50 …. 1500 Damızlık
23 87,50 1954 TR174163426 Erkek 53,2 10 ay 87,50 …. 800 Kasaplık
24 88,28 1978 TR174163410 Erkek 50,1 10 ay 88,28 …. 800 Kasaplık
25 90,63 1980 TR174163431 Erkek 58,3 10 ay 90,63 …. 1600 Damızlık
26 90,63 1982 TR174163451 Erkek 38,5 10 ay 90,63 …. 500 Kasaplık
27 84,38 1997 TR174163402 Erkek 54,5 10 ay 84,38 …. 1500 Damızlık
28 89,06 19105 TR174163409 Erkek 53,5 10 ay 89,06 …. 1500 Damızlık
29 97,66 19110 TR174163438 Erkek 43,5 10 ay 97,66 …. 1600 Damızlık
30 90,63 19111 TR174163439 Erkek 41,7 10 ay 90,63 …. 1400 Damızlık
31 91,41 19116 TR174163412 Erkek 30,6 10 ay 91,41 …. 700 Kasaplık
32 85,94 19121 TR174163419 Erkek 40,7 10 ay 85,94 …. 1400 Damızlık
33 93,75 19124 TR174163494 Erkek 42,3 10 ay 93,75 …. 1500 Damızlık
34 91,41 19125 TR174163493 Erkek 44,0 10 ay 91,41 …. 1500 Damızlık
35 87,50 19126 TR174163495 Erkek 43,6 10 ay 87,50 …. 1400 Damızlık
%DF: Doğu Friz, Ostfriz kan derecesi, Tahirova: %75 Ostfriz
Fiyatlandırma %DF, pedigri bilgileri ve Canlı ağırlık değerleri dikkate alınmıştır.
Keçilerin Listesi
SN   İşletme  No Turk Vet Küpe Cinsiyet Doğum tipi Boynuz C.Ağırlık (kg) Çiftleşme Fiyat (TL) Durum
1   1883 TR172178539 Erkek 54,8 Boynuzlu 54,8 …. 1500 Damızlık
2   1923 TR174163548 Erkek 34,2 Boynuzlu 34,2 …. 1100 Damızlık
3   1941 TR174163560 Erkek 38,5 Boynuzlu 38,5 …. 1200 Damızlık
4   1953 TR174163546 Erkek 41,5 Kabak 41,5 …. 500 Kasaplık
Fiyatlandırma pedigri bilgileri ve canlı ağırlık değerleri dikkate alınmıştır.