Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Rektörlüğümüz ve Bağlı Birimlere Şahıs ve Araç Girişlerinde Uygulanacak Esaslar

ÖNEMLi!


   19 Haziran 2014 Tarihinde Toplanan Üniversitemiz senatosunun  02 sayılı Kararı gereği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesine dair Yönerge oy birliğiyle kabul edilmiş olup bu tarihten itibaren uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.
 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE
ŞAHIS GİRİŞLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR1)    AKADEMİK VE İDARİ  PERSONEL GİRİŞLERİNDE    : 

a)    Giriş yapmak üzere gelen personel güvenlik görevlilerince tanınıyorsa herhangi bir işleme tabi tutulmadan girişine müsaade edilir.
b)    Akademik ve idari personelin yanında misafir olarak giriş yapmak isteyen kişi/kişilere ziyaretçi işlemi yapılır. 
c)    Tanınmayan ve üniversitede akademik ve idari personel olduğunu belirten bir kimlik veya resimli yaka tanıtım kartıyla görevli olduğunu kanıtlayamayanlar ile girişi uygun görülmeyenler içeri alınmaz.
d)    Güvenlik personeli, akademik ve idari personelin en seri ve en kolay şekilde geçişlerini sağlamak zorundadır.


2)    ÖĞRENCİ GİRİŞLERİNDE  :

a)    Öğrenci kimliği olmayanların girişine müsaade edilmez.
b)    Üniversitmizin farklı  kampüs veya okullarında okuyan öğrencilerden  diğer bir kampüs veya okula gitmek isteyen öğrencilere, gerekli görüldüğünde birim yönetiminin isteği üzerine aynen  ziyaretçilere uygulanan esaslar uygulanır ve ziyaretçi defterine kaydedilir. Gerekli görüldüğünde birim yönetiminin isteği üzerine farklı akademik birimlerde ve okuyan öğrenciler içeri alınmazlar.
c)    Kimlik kontrolü tam olarak yapılır, başkasının kimlik kartı ile giriş yapmak isteyenlere müsaade edilmez.


3)    ZİYARET VE İŞ TAKİBİ İÇİN GELENLERE UYGULANACAK ESASLAR  :

a)    Gelen kişi/kişiler giriş kapısında durdurulur ne maksatla geldiği, kimin ile görüşmek üzere geldiği sorulur. Adı soyadı tespit edilip kısa bir süre bekletileceği nazik bir tavırla söylenir.
b)    Görüşmek istediği akademik ve idari personel gerektiğinde telefon ile aranarak gelen şahsın adı ve soyadı, geliş amacı söylenir, gönderilip gönderilmeyeceği sorulur. Akademik ve idari personelin görüşmeyi kabul etmesi üzerine gelen kişi/kişilerin kimliği alınıp ziyaretçi kartı verilerek giriş yapmasına müsaade edilir ve kişi/kişilerin kimlik bilgileri ziyaretçi defterine kaydedilir.
c)    Ziyaret ve görüşmesi kabul edilmeyen kişi/kişilerin girişlerine müsaade edilmez. Bu durum nazik bir şekilde kendisine bildirilir.
d)    Ziyaretini ve işini bitirerek kampüs alanından çıkış yapacak kişi/kişilerden ziyaretçi kartı alınarak, kimliği kendisine geri  verilir.
e)    Ziyaret veya iş takibi için gelen tüm kişi/kişilere üzerlerinde silah olup olmadığı sorulur. Silah mevcut ise kampüs alanı içerisine ve binalara silahlı girmenin yasak olduğu hatırlatılarak çıkışta iade edilmek üzere teslim alınır. Silahlı olarak girişe müsaade edilmez. Silahını teslim etmek istemeyen kişi/kişiler içeri alınmaz. Durumundan şüphe edilen kişi/kişilerin üzeri dedektör ile kontrol edilir.
f)    Üniversitede eğitim görmekte olan bir kısım devlet memuru, polis ve askeri şahısların her ne sebeple olursa olsun silahlı girişine müsaade edilmez.
g)    Çıkışta geri teslim edilmek üzere emanete alınan silah ve mermiler tutanak ile  teslim alınıp, tutanak ile teslim edilir. Çıkışta iade edildiğinde silah sahibi tarafından geri teslim alındığına dair imzalanır.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ VE BAĞLI BİRİMLERİNDE
ARAÇ GİRİŞLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR


1)    AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL GİRİŞLERİNDE  :

a)    Aracın dıştan bakıldığında  ön cam sağ  üst köşesinde üniversite tarafından verilen akademik ve idari taşıt tanıtım pulu olan araçlar sürücüsü hakkında bir şüphe yoksa doğrudan geçiş yaptırılır.
b)    Sürücü yanında başka kişi/kişiler varsa durdurulur. Diğer şahsın kimliği sorulur sakıncalı bir hali yoksa geçiş yaptırılır.
c)    Aracında, araç tanıtım pulu olmayan akademik ve idari personelin girişine gerekli kimlik kontrolü yapıldıktan sonra müsaade edilir.

2)    DİĞER TÜM ARAÇLARIN GİRİŞLERİNDE  :

a)    Araç durdurulur.
b)    Kişi/kişilere üniversiteye gelme nedeni sorulur ve kişi/kişilerin görüşmek istediği üniversite görevlisi ile temasa geçilerek görevliye ziyaretçisinin geldiği ve gelen kişi/kişilerin adı ve soyadı bildirilir, gönderilmesi için talimat alındığında:       
1)    kişi/kişilerin ehliyeti veya kimliği, aracın ruhsatı alınıp kendisine ziyaretçi kartı, araç için ise araç giriş kartı verilir ve girişine müsaade edilir.
2)    Kişi/kişilerden veya araçtan şüphe duyulursa üniversite yetkililerine bilgi verilir.
3)    Kişi/kişilerin hareketi ile birlikte kimliği ziyaretçi defterine, araç ise araç kayıt defterine yazılır.
4)    kişi/kişilerin ve aracın çıkışında kendisine verilen ziyaretçi giriş kartı ile araç giriş kartı geri alınır. Kişi/kişilerden alınan kimlik kartı ile araç ruhsatı iade edilir.
5)    Bu kurallara uymayan, uymak istemeyen, güvenlik personeline karşı gelen hiç kimse görevi ve sıfatı ne olursa olsun içeri alınmaz. Durumdan en seri şekilde güvenlik şefi haberdar edilir.    
c)  Üniversitede faaliyet gösteren sosyal tesislere rutin olarak her gün belirli saatlerde gelen araçlar için bir defaya mahsus şoför ve yardımcılarının kimlik tespiti yapılır. Tespit edilen kimlik bilgileri için mahalli kolluk kuvvetinin ilgili birimi ile güvenlik şefi irtibata geçerek şahıs hakkında bilgisayar sorgulaması talep eder. Sakıncalı olmayanların girişine müsaade edilir. Sakıncalı olanların girişine müsaade edilmez.
1)    Rutin olarak her gün aynı araçlar aynı şoför ve yardımcısı ile geldiğinde başka herhangi bir işlem yapılmadan girişine müsaade edilir. Aracın giriş ve çıkışı araç kayıt defterine işlenir.
2)    Bu tür araçlarda şoför veya yardımcısının ani değişmelerine özellikle dikkat edilir.
3)    Aynı araç değişik şoför veya yardımcısı ile geldiğinde yeniden kimlik tespiti ve kaydı yapılır. İlgili firma yetkilisi ile irtibata geçilip teyit edildikten sonra geçişe müsaade edilir.
d)   Üniversitemizi ziyarete gelen Vali, Boğaz ve Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı ve diğer daire amirleri ile diğer Üniversite Rektörlerinin gelişlerinde araçların bekleme yapmadan geçişleri sağlanır. Anında Rektörlük Özel Kaleme veya ilgili birim yöneticilerine bilgi verilir. 
e)  Ticari taksiler geldiklerinde ruhsatları alınarak kısa sürede üniversite kampüsünü terk etmeleri istenir. Taksi içerisindeki yolcular hakkında ziyaretçi uygulaması yapılır.
f)    Kampüs giriş-çıkışları sürekli kapalı tutulur.

        3)     ÖĞRENCİLERİN ARAÇ İLE GİRİŞLERİNDE    :

a)    Araç camında öğrenci taşıt tanıtım pulu görülen araçlar ile ilgili şüpheli bir durum veya ihbar yok ise ve içinde başka kişi yok ise bekletilmeden geçişleri sağlanır. Sürücüden başka kişiler varsa araç uygun bir yere çektirilip içindeki diğer kişi/kişiler ile ilgili kontroller yapıldıktan sonra girişe izin verilir.
b)    Araçtaki öğrencilerin  kimlikleri el terminaline okutulur personel dışındakilerin girişine gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra müsaade edilir.
c)    Kişi/kişilerden ve araçtan şüphe duyulursa üniversite yetkililerine bilgi verilir.

4)    Tüm bu faaliyetler sırasında güvenlik görevlileri yaptıkları görevleri itibari ile üniversitemizi temsil ettiklerinin bilincinde olarak vakur, onurlu ve kibar davranarak kılık ve kıyafetinin uygunluğu ile üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek mecburiyetindedir.

5)        Güvenlik görevlileri karşılaştıkları sorunlardan kendi inisiyatifi ile gideremediklerini hiçbir fikir beyan etmeden en seri vasıta ile kendi amirlerine bildirirler ve amirlerinin emirlerine göre davranırlar.

6)    Tüm güvenlik görevlileri bu talimat hükümlerini uygulamaktan tüm ilgili personelde bu talimat hükümlerine uymaktan sorumludurlar.