Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Güvenlik Şube Müdürlüğü

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


İŞİN KAPSAMINA GİREN GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1.İMİD hizmetlerine ilişkin olarak ÇOMÜ birimleri ile olan yazışmaların hazırlanmasını sağlamak;
2.Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, buralarda bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelere karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanmasını temin etmektir.
3.İMİD ile ilgili konularda, Kurum dışı özel ve kamu kurumları ve kuruluşları ile yapılan resmi yazışmaların hazırlanmasını sağlamak.
4.İMİD ile ilgili çeşitli evrak ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak.
5.İMİD ile ilgili geçmiş döneme ait her türlü evrakın arşivlenmesini sağlamak.
6.İMİD ile ilgili konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle telefon görüşmelerinin yürütülmesini sağlamak;
7.Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal Mahalli Kolluk Kuvvetlerine bildirmekle beraber Kolluk Kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak, gözaltına almak ve delilleri muhafaza etmektir.
8.Özel Güvenlik ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek.
9.Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
10. Yönetin verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

GÖREVLİ PERSONEL

Güvenlik Şube Müdür V. : Erkan KIRAÇ
Şef: Hasan AL
Şef V. Levent AKÇAY
Şef V. : uğur BAEBAROZ
Memur: Tahir ÇELİKASLAN
Memur: Musa YILDIRIM
Memur: Turcan GÜNEY
Memur: Emin KABAKÇI
Memur: Mehmet SÜSLÜ
Memur: Asım ARAS
Memur: Oğuz GEZER
Memur: Mustafa İLERİ 
Memur: Mücahit KURNAZ 
Memur: Mehmet Remzi KAPTAN
Memur: Mithat KESKİN
Memur: Mehmet OĞUZ
Memur: Nazım KEÇİCİ 
Memur: Mehmet ABAT
Memur: Mehmet FUZOĞLU