Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Formlar

Formlar

Ekler

Çalışma Bildirim Formu.xls
Fazla Çalışma Bildirim Formu.xls
Günlük Lavabo ve Wc Temizliği Formu.docx
Kalorifer Yakıtı Teslim Alma Tutanağı.xlsx
Mesai İzleme Çizelgesi.docx
Satınalma Talep Formu.xlsx
Temizlik Hizmetinde Yapılması Gereken Günlük, Haftalık, Aylık İşler Formu.docx
Temizlik Malzemesi Talep Formu.xlsx
Toplum Yararına Program Katılımcı Devamsızlık Formu.doc