Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Arşiv Duyuru

Duyurular

Birim Arşiv Sorumlusu ve birim Arşiv Görevlisi değişen birimlerin değişikliği en kısa sürede Üniversite Arşivine bildirmeleri gerekmektedir.
 

Ekler

Araştırma Planlama.pdf
Basın Halkla İliş.pdf
Diş Hekimliği.pdf
Eğitim Daire Başk.pdf
Eski Örnek Arşiv Çalışması.xls
Evrak İmha Süreci ve Yazışmalar.doc
Fakülte Yüksekokul Enst.pdf
Genel Açıklamalar 1.pdf
Genel Açıklamalar.pdf
Hukuk Müşavirliği.docx
İdari ve Mali İşler.pdf
Kurum Arşivleri.pdf
Mütevelli Heyetler.pdf
Özel Kalem Müdürlüğü.pdf
Personel Daire Başkanlığı.pdf
Rektörlük.pdf
Sağlık İşleri.pdf
Savunma Sekreterliği.pdf
Tedarik İkmal ve Lavazim.pdf
Teftiş Kurulu Başk.pdf
Tıp Fakültesi.pdf
Üniversite Arşivi ve Birim Arşivleri İş Akış Planı.doc
Yeni Örnek Arşiv Çalışması.xlsx
Yönetim Kurulu Bürosu.pdf
Yükseköğretim Üst Kuruluşları Yükseköğretim Kurumları Saklama Süreli Standart Dosya Planı.pdf