Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Arşiv Formlar

Arşiv Formlar

Ekler

Araştırma ve Belge Talep Formu.doc
Araştırmacı Müracaat Formu.doc
Birim Arşiv Faaliyet Raporu.docx
Devir Teslim Envanter Formu.xls
Dosya Muhteviyatı Döküm Formu.xls
Evrak İmha Tutanağı.doc
Üniversite Arşiv Faaliyet Raporu.doc
 Evrak İmha Listesi.xls