Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Arşiv Mevzuat

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ  KURUM ARŞİVİ İLE İLGİLİ MEVZUAT
 

Ekler

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arşiv Genelgesi.doc
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arşiv Yönetmeliği.doc
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.doc
Resmi Yazışmalarda Uyulacak Esaslar Hakkındaki Yönetmelik.doc
Standart Dosya Planı Genelgesi.doc