Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Konut Tahsis bilgileri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
KONUT TAHSİSİYLE İLGİLİ ALINAN YENİ KARAR VE
PUANLAMA KRİTERLERİ1-ÇOMÜ Konut tahsisinden yararlanmak isteyenler; Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına; Çizelge 1 eki belgelerle başvuru yapacaktır.

2-Çizelge 1 eki belgeler konut tahsisi talep eden kişi tarafından doldurulacak ve İlgili belgeye örnekteki gibi çarpı işareti koyulacaktır (Çizelge 1)

3-Başvurular konut Tahsis Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

4-İlgili Formlar Rektörlük İdari ve Mali İşler Dairesinden veya İdari ve Mali İşlerin Daire Başkanlığı'nın web sayfasından temin edilecektir. 

ÇOMÜ KONUT TAHSİSİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER  Başvurusu Yapan Kişi Tarafından Doldurulacak   Yönetim Tarafından Doldurulacak
 KONUT TAHSİS TALEP BEYANNAMESİ  X  
 KONUT TAHSİS DEĞERLENDİRME FORMU (AKADEMİK PERSONEL)  X  
 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (AKADEMİK PERSONEL)  X  
 KONUT TAHSİS DEĞERLENDİRME FORMU (İDARİ PERSONEL)  X  
 ÖZGEÇMİŞ (İDARİ PERSONEL) X