Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Konut Tahsis Bilgileri

T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
KONUT TAHSİSİYLE İLGİLİ ALINAN YENİ KARAR VE
PUANLAMA KRİTERLERİ1-ÇOMÜ Konut tahsisinden yararlanmak isteyenler; Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına; Çizelge 1 eki belgelerle başvuru yapacaktır.

2-Çizelge 1 eki belgeler konut tahsisi talep eden kişi tarafından doldurulacak ve İlgili belgeye örnekteki gibi çarpı işareti koyulacaktır (Çizelge 1)

3-Başvurular konut Tahsis Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

4-İlgili Formlar Rektörlük İdari ve Mali İşler Dairesinden veya İdari ve Mali İşlerin Daire Başkanlığı'nın web sayfasından temin edilecektir.