Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mevzuat

Mevzuat  
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu   tıklayınız...
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu   tıklayınız...
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu   tıklayınız...
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği   tıklayınız...
Ön Ödeme Usül ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ   tıklayınız...   
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği   tıklayınız...   
2014 Yılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57)  tıklayınız... 
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 2014/1    tıklayınız...  

Ekler

Resmi Yazışma Kuralları .pdf
Türk Bayrağı Kanunu ve Tüzüğü.doc