Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Elektrik Enerjisi Alımına İlişkin Önemli Duyuru

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI


   Maliye Bakanlığının 13.10.2011 tarihli ve 13316 sayılı genelgesine istinaden; Üniversitemiz birimlerinin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, elektrik enerjisi satın alımı ihalesi 25.11.2015 tarihinde yapılmış ve ihale CLK Uludağ Elektrik Parakende Satış A.Ş. üzerinde kalmıştır. Üniversitemize bağlı tüm birimlerin elektrik enerjisi ihtiyacı 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında CLK Uludağ Elektrik Parakende Satış A.Ş. tarafından yürütülecektir. Verilen hizmetin sonucunda yüklenici firmaya yapılacak fatura ödemelerine ilişkin harcama yetkililiği birimlerimizin uhdesinde bulunmaya devam edecek olup, hizmetin yürütülmesinde uyulacak esalar ile sözleşme koşulları aşağıdaki dökümanlarda yer almaktadır. 

Teknik Şartname ekler kısmındadır
Sözleşme Koşulları ekler kısmındadır

Ekler

Sözleşme Koşulları.doc
Teknik Şartname.doc